Uue teose (mitte olemasoleva teose arranžeeringu, tõlke vms) lisamiseks tuleb minna muusikateoste algandmete loetellu ning klikata lisamisnuppu. 

Põhiandmed

Originaalpealkiri - täitub automaatselt vastavalt sellele, kuidas täidetakse vormivälju alajaotuses Andmed originaalpealkirja, -keele ja -teksti kohta

Asukoht vormihierarhias - kas see teos on üksikteos, mitmeosaline tsükkel, mõne tsükli osa, põimik mitmest teosest või hoopis mõne muusikalise lavateose (nt ooper, muusikal) või filmi originaalmuusika. 

Päritolu/osa tsüklist - kui teos on tsükli osa või pärineb lavateosest/filmist, siis millisest

Osa - kui teos on millegi osa, siis mitmes

Andmed originaalpealkirja, -keele ja -teksti kohta

Keel - kui tegemist on instrumentaalmuusikaga, siis tähistab märge keele kohta pealkirja keelt. 

Pealkiri - automaatselt täituv vastavalt järgnevatele valikutele

Kasutatud tekst - kui tegemist on lauluga, siis millise tekstiga. Valida võib rippmenüüst või üksikasjalisemast tabelivaatest (luubikujuline nupp). Kui soovitud teksti pole registris, tuleb see lisada + nupu abil. 

Kohandatud pealkirjaga? Vaikimisi ei, eeldades, et muusikateosel on sama pealkiri mis tekstilgi. Kui laulu pealkiri erineb teksti pealkirjast või on tegemist instrumentaalteosega, tuleb valida Jah ja täita lahter "Kohandatud pealkiri"

Nimetusse rippmenüüsse ilmub valitud teksti peakande number. 

Muusikalised üksikasjad

Teose loomise aasta, eeldatav kestvus ning kas on tegemist instrumentaalteosega

Autor(id)

Selle muusika (aga mitte teksti) originaalautorid. 

Teksti autorid, Tõlkijad

NB! Sellesse alajaotusse tuleb andmeid lisada AINULT juhul, kui teose sisestamisel tuleb sisestada ka laulu teksti andmed. Juhul, kui teksti kohta on andmed juba varem olemas, siis tuleb jätta autorid sisestamata, sest need andmed on juba olemas ning nad ilmuvad hiljem teose üksikasjade vaatesse. 

Kui tegemist on tõlketekstiga, siis lisatakse originaalautor teksti autorite alajaotusse, tõlkija andmed aga tõlkijate omasse. 

NB! Kui muusika autorite andmed on seotud muusikateose peakande andmetega (id number, mis sisestamisel tekib), siis teksti autorite andmed on seotud kirjandusteose id-ga (ilmub nimetusse rippmenüüsse pealkirja ja teksti alajaotuses), tõlkijate andmed aga otseselt valitud teksti andmetega (lauluteksti valik on kirjandusteose versiooni valik ning kui see versioon on tõlge, siis käivad sinna juurde ka tõlkija andmed)

Noodid, demod

Kirjeldus(ed)

Soovi korral võib teose kohta kirjutada selgitava teksti mitmes keeles.