Teosest on valminud uus arranžeering, seda on kohandatud teisele keelele jne? Siis tuleb lisada vastav kirje registrisse. Selleks tuleb minna muusikateoste algandmete loetellu ning avada olemasoleva teose üksiikasjade (mitte muutmise) vaade. Selle alumises pooles näidatakse loetelusid teose pealkirja versioonidest ja muusikalistest versioonidest. 

Kui teos saab muukeelse versiooni, tuleb andmed lisada pealkirjade loetellu. Uue arranžeeringu kohta tuleb esitada andmed aga muusikaliste versioonide loetellu. Kõik.