Teoseregistri muusika osa näitab registrisse kantud muusikateoseid ning nendega seotud andmeid. 

Ühe muusikateose juurde kuuluvad

 • põhiandmed sarnaselt teiste valdkondade teostega (sh originaalpealkiri)
  • originaalautor(id)
 • muusikalised andmed, näiteks aasta, kestvus, kas on instrumentaal
  • versiooni kaasautor(id), nt arranžeerija
  • esituskoosseis
 • pealkirja- ja keeleandmed, sealhulgas
  • andmed kasutatud teksti kohta
   • tekstiversiooni kaasautor(id)
  • teksti kui kirjandusteose algandmed
   • kirjandusteose originaalautor(id)
  • teksti või pealkirja keel

Kui muusikateose algandmete juures näidatakse ainult originaali (algne muusikaline versioon, muusika originaalautorid, muusikas algselt kasutatud teksti originaal- ja kaasautorid jne), siis teose iga versiooni andmete juures näidatakse kõiki neid andmeid kombineeritult.