Ühest muusikateosest võib olla mitu erinevat muusikalist ja keelelist versiooni. Muusikaline versioon võib veel omakorda jaguneda vastavalt esituskoosseisudele (näiteks koorilaulu seaded eri kooriliikidele võib olla sisuliselt sama muusikaline materjal). Selles andmetabelis näidatakse iga taolist versiooni eraldi kirjena. 

NB! Kasutamismugavuse huvides võib vastavate õigustega kasutaja lisada ka siitkaudu uusi teoseid, kuid ainult algandmeid, mitte uusi versioone juba olemasolevatele teostele. Uute versioonide lisamiseks tuleb minna originaali (algandmete) juurde. Seda saab teha kas paremal oleva menüülingi kaudu või avada siit sobiv kirje ja selles omakorda link algandmeteni.